3D pdf - PRESENTASJONER

Virker direkte i nettlesere som har 3D plugin installert. Alternativt last ned pdf filen og åpne lokalt i Adobe Reader. ( Versjon 10 eller høyere )

Klikk i tegningen for å aktivisere. Forskjellige "Views" og verktøy blir tilgjengelig i verktøylinjen øverst til venstre i tegningen.

Fagereng skole Fagereng skole i Tromsø (1,7 Mb)

Vindingstad skole i Gjøvik Vindingstad skole i Gjøvik (3,9 Mb)

Kolben Kolbotn kulturhus (1,4 Mb)

Skien fritidspark Skien fritidspark (3,3 Mb)

Bisbegra Bisbegra bo og omsorgsenter i Kristiansand (1,3 Mb)