Kirkenes barneskole

RGB - Lyskunst

Rødt, grønt og blått lys blandes sammen på motsatt side av korridorveggen. Veggen får en nesten hvit jevn belysning. Når elevene beveger seg rundt og forbi i korridoren oppstår varierende fargeskyggespill på veggen. Mulighetene vekker interesse og fantasi hos elevene og de skaper stadig nye flyktige lysfarge komposisjoner på hele veggflaten. Mulighetene kan også benyttes i undervisning med fargelære.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

plastica.no